سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
اندکى که با آن بپایى به از بسیارى که از آن دلگیر آیى . [نهج البلاغه]