سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی فروشگاه اینترنتی هاست ایران
آنکه گرفتاری اش را به نامهربان شکوه کند، حکیم نیست . [امام علی علیه السلام]